Els promotors d'aquest web no ens fem responsables de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquest web.

Tampoc garantim que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no ens fem responsables dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.